13 czerwca 2023

Umowa najmu – co powinna zawierać?

Zależy Ci na bezpiecznym i korzystnym wynajmowaniu nieruchomości? Zapoznaj się z aktualnie obowiązującym prawem. Sprawdź, co powinna zawierać umowa najmu mieszkania i jak uchronić się przed nieuczciwymi lokatorami. Opracuj dokument uwzględniający zasady wypłacania kaucji, użytkowania pomieszczeń i eksmisji najemców.

Formalności związane z wynajmem nieruchomości

Wielu właścicieli mieszkań decyduje się na czerpanie korzyści z wynajmu. Zarabianie w ten sposób wydaje się proste. Wystarczy udostępnić lokal zainteresowanym osobom i pobierać pieniądze za jego użytkowanie. Każdy wynajmujący musi jednak zwrócić szczególną uwagę na kwestie prawne i dopełnienie wszystkich formalności. Trzeba sporządzić umowę oraz przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów. Pamiętaj, że im bardziej świadomie podejdziesz do przekazywanych najemcom dokumentów, tym większą masz szansę na uchronienie się przed ewentualnymi oszustwami i lokatorami demolującymi pomieszczenia.

Co obejmuje umowa najmu?

Dobrze przygotuj się do sporządzenia umowy dla najemcy. Może pomóc Ci w tym agencja wynajmu mieszkań, która zatrudnia prawników i często wyjaśnia klientom konsekwencje prawne poszczególnych zapisów. Specjaliści przedstawią wzór dokumentu i udzielą wsparcia w uzupełnieniu go. Właściciel nieruchomości musi przemyśleć wiele kwestii i omówić je z przyszłymi lokatorami jeszcze przed nawiązaniem współpracy. W tym działaniu należy kierować się kodeksem cywilnoprawnym. Wśród podstawowych informacji zamieszczanych w umowie należy uwzględnić:

  • datę i miejsce jej zawarcia,
  • dane wynajmującego i najemcy,
  • okres obowiązywania umowy,
  • informacje dotyczące przedmiotu najmu,
  • dane kontaktowe i podpisy obu stron.

Ponadto w dokumencie powinny znaleźć się informacje na temat wysokości czynszu i innych opłat, wysokości kaucji, terminów dokonywania płatności, praw i obowiązków wynajmującego i najemcy oraz warunków wypowiedzenia. Warto uporządkować wszystkie zapisy w przejrzystych paragrafach.

Stan techniczny lokalu i opłaty

W umowie trzeba dokładnie opisać wynajmowany lokal. Należy podać jego adres, powierzchnię, liczbę pomieszczeń oraz numer księgi wieczystej. Ważne jest również wskazanie celu użytkowania pomieszczeń. Jeśli umówisz się na najem mieszkaniowy, masz prawo odstąpić od współpracy, gdy lokator wykorzystuje nieruchomość na przykład do prowadzenia działalności gospodarczej. Upewnij się, że najemca zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i akceptuje go. Uzyskaj potwierdzenie tego na piśmie.

Podaj konkretne terminy płatności czynszu, na przykład do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Jeśli jako sposób uiszczania opłat wybierasz przelew, w dokumencie zawrzyj numer konta i dane potrzebne do uiszczenia go. Musisz ustalić też wysokość kaucji. Najlepiej zwracać ją w dniu zakończenia umowy, nie wcześniej. Jej celem jest uchronienie właściciela mieszkania przed koniecznością naprawy szkód wyrządzonych przez lokatora z własnej kieszeni.

Prawa i obowiązki obu stron

Każda ze stron zawieranej umowy musi dobrze znać swoje prawa i obowiązki. Najczęściej właściciele odpowiedzialni są za zapewnienie sprawnego działania instalacji, podstawowych urządzeń kuchennych oraz wyposażenia łazienki. Warto zdecydować się na profesjonalne zarządzanie najmem w Warszawie. Wówczas agencja wynajmu przeprowadza regularne kontrole stanu technicznego lokalu, a w razie awarii błyskawicznie wysyła na miejsce odpowiednich fachowców, co ogranicza straty wynikające z usterek. Jeszcze przed udostępnieniem nieruchomości lokatorom powinno się przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz zbadać stan urządzeń takich jak lodówka, pralka i piekarnik.

Najemca natomiast musi utrzymywać lokal w czystości i dbać o powierzone mu wyposażenie. W umowie warto uwzględnić, jakich może dokonywać zmian w pomieszczeniach (na przykład mebli i dekoracji). Ponadto osoba wynajmująca mieszkanie musi przestrzegać zasad życia w społeczności, wyznaczonych godzin ciszy nocnej i dbać o czystość części wspólnych osiedla. Należy ustalić też kwestie związane z paleniem papierosów i posiadaniem zwierząt.

Wypowiedzenie umowy i dane kontaktowe

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wypowiedzenie umowy. Najemca zobowiązany jest na przykład do opróżnienia lokalu w dniu zakończenia umowy. Jeśli tego nie zrobi, wynajmujący ma prawo pozbyć się jego rzeczy na jego koszt. Warto dodać zapis o tym, jaka instytucja sądowa w razie problemów zajmie się rozwiązywaniem sporu. W końcowej części dokumentu muszą znaleźć się dane kontaktowe każdej ze stron oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przyszły lokator powinien umieścić poniżej własnoręczny podpis. Agencja wynajmu mieszkań zaleca umieszczenie w umowie jak najwięcej szczegółów związanych ze współpracą z najemcą.

Profesjonalne zarządzanie najmem w Warszawie

Już wiesz, co powinna zawierać umowa najmu mieszkania. Zadbaj o profesjonalną obsługę lokatorów i wszystkie ustalenia zawrzyj na piśmie. Omów sposoby płatności, wysokość kaucji, stan lokalu i swoje oczekiwania wobec najemcy. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w sprawnym zarządzaniu nieruchomością.